Tips & Råd

Er BMI en god indikator på helsetilstanden?

Som de fleste vet står BMI for ”Body Mass Index”, eller kroppsmasseindeks på norsk. Det er en indeks som kun tar to aspekter med i betraktningen når man skal si om noen er tynn, slank, normal, overvektig eller ha fedme.

Les også: Dietter og Slanking.

Faktorene som tas til etterretning er vekt og høyde. Ut fra dette får man en verdi som sier hvilken gruppe man havner i.

Indeksen deles inn slik:

Undervekt mindre enn 18,5

Normal mellom 18,5 og 24,9

Overvektig mellom 25 og 29,9

Fedme er mellom 30 og 34,9

Fedme II er mellom 35 og 39,9

Fedme III er over 40

Utregning av BMI

Måten man regner det ut på er å dele vekten på høyden i andre eksponent. Veier man for eksempel 80 kg og et 1,75 m, så blir regnestykket: 80/(1,75*1,75)=26,1. På BMI indeksen vil man da være en overvektig person.

Grunnen til at BMI er bra er at den kan si noe om i hvilken retning av skalaen man ligger. Det er kanskje for dem som ligger i faresonen for å få livsstils plager og sykdommer som bør dra nytte av BMI. Selv om indeksen gir et nokså overflødig resultat, kan BMI gi en pekepinn på om man bør begynne å trene eller legge om kostholdet. Når man verdier som ligger opp eller over 40 er det lett å forstå at man kanskje bør endre livsstilen sin. Likevel kan BMI slå helt feil ut for enkelte. Den gir derfor ingen helhetlig forklaring på om en person er sunn eller ikke.

Ulemper med BMI

Selv om BMI skalaen viser et ganske godt tegn på om man er normal eller overvektig, kan den i visse tilfeller gi en helt misvisende tendens. En muskuløs person relativt som er nokså lav, vil da kunne oppleve å komme i gruppen overvektig, noe som igjen er et belastende ord. En annen ulempe med å bruke skalaen er at ofte barn bruker samme indeks for å måle hverandre. I visse tilfeller kan det sette enkelte i et dårlig lys og kanskje bli presset av gruppen til å oppgi fakta de helst vil ha for seg selv.

Les hva The Calculator site skriver om Body Mass Index: 5 Alternatives To Body Mass Index